Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Brouwer Tours is voortdurend bezig met MVO: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Milieu Verantwoord Ondernemen. Brouwer Tours voelt zich sterk betrokken bij het welzijn van mens, maatschappij en milieu. Duurzaam ondernemen en met name het terugdringen van uitstoot (voldoen aan emissienormen) staan hoog op onze agenda.

Milieueisen en ‘Ad Blue’

Alle bussen en touringcars die we inzetten voldoen aan strenge milieueisen. Bij investeringen in nieuw rijdend materieel houden we rekening met de nieuwste innovatieve ontwikkelingen zoals blue efficiency, groen gas, elektrische en hybride voertuigen. Onze nieuwe bussen en touringcars zijn voorzien van 'Ad Blue' motoren. Adblue is een oplossing van 32,5% ureum in gedemineraliseerd water waarmee diesel wordt gemengd. Dankzij dit mengsel rijden alle bussen en touringcars van Brouwer Tours veel schoner dan zonder 'Ad blue'. Ook bij aanschaf van nieuwe banden letten we op energiezuinigheid en kiezen we voor ‘stille banden’ (geluidsreductie), die volledig voldoen aan de Europese normen en eisen.

Nieuwe Rijden

Al onze touringcarchauffeurs volgen intensieve trainingen, zowel bij indiensttreding als op structurele basis. Inmiddels hebben zij allen de cursus ‘Het nieuwe rijden met Touringcars’ gevolgd. Daardoor besparen zij ongeveer 10 tot 15% op het brandstofverbruik.

Brouwer Tours kiest voor MVO². Een combinatie van de gebruikelijke definitie en onze eigen extra uitleg; Makkelijk Veilig Onderweg. 

Groene Groeier

Ons bedrijf is een Groene Groeier in het netwerk van VNO-NCW.

logo groene groeiers